top of page

Personvernerklæring for Incitu AS


1. Behandlingsansvarlig
Daglig Leder er på vegne av Incitu AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av
personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:
Informasjon som er offentlig tilgjengelig som er nødvendig for å ivareta kundeforholdet,
herunder kontaktinformasjon tilhørende kontaktpersoner hos kunde. Informasjonen lagres i
kunderegister og regnskap, samt i selskapets skybaserte kundearkiv.

3. Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene etter avtale med deg for å kunne gjennomføre våre forpliktelser
med våre kunder og leverandører.

4. Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med
mindre vi er rettslig forpliktet til det.

6. Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt skal ikke lagres lenger enn hva som er hva som er nødvendig for
oppnåelse av formålet – ref. personvernforordningen artikkel 16 til 19.

7. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende
forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne
personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til
Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

8. Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt
ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

9. Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til
følgende adresser:

post@incitu.no
Incitu AS
Pernillevegen 12,
6814 Førde

bottom of page