top of page
Logo 10 Incitu.png
Borepanel.jpg

Tjenester

Prosjektadministrasjon

Risikostyring

Byggeledelse

Rådgivning bergteknikk og bergmekanikk

Kontraktsledelse

Mulighetsstudier

Innkjøpsledelse

Optimalisering- og forbedringsstudier

Planlegging, organisering og strategi

Kostnadsestimat, kostkalkyler og 3. partskontroll

bottom of page